Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας
Yποστήριξη της Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας στις νησιωτικές περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου
Στόχος του έργου
Η υποστήριξη της Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας στις νησιωτικές περιφέρειες του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου μέσω:
της διαθέσιμης γνώσης και εξειδίκευσης των επιστημόνων
των αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών
της διεπιστημονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
των εθνικών και διεθνών δικτύων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
των νέων περιφερειακών σχεδιασμών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
4
Περιοχές έρευνας
8
Εργαστήρια
10
Υποστηρικτές
20
Συνεργάτες
Νέα / Ανακοινώσεις
Ο καθ. Π. Δημητρακόπουλος από τη δράση "Νature4water" διατελεί Αρχισυντάκτης στο Topic "Nature-based Solutions" (MDPI)
Ερωτηματολόγιο - Aντιλήψεις και στάσεις των Ελλήνων καταναλωτών αναφορικά με προϊόντα που ενέχουν βιοοικονομικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες
Aegean BIOECONOMY Open Day event