Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 10:00

Spring school on Circular Bioeconomy

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 12:00

Aegean BIOECONOMY Open Day event: Η βιωσιμότητα ως μέρος της αξιολόγησης του δυναμικού βιομάζας

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση του Κέντρου Κυκλικής και Βιώσιμης Βιοικονομίας - Aegean BIOECONOMY με θέμα "Η βιωσιμότητα ως μέρος της αξιολόγησης του δυναμικού βιομάζας".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος (Αίθουσα Α’) στις 12:00.

Η διοργάνωση είναι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Κέντρου Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας – Aegean BIOECONOMY» που στοχεύει στην υποστήριξη της μετάβασης των νησιωτικών περιφερειών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου από το γραμμικό οικονομικό μοντέλο στο μοντέλο της κυκλικής βιοοικονομίας.

 

Ομιλητές:

Bernhard Wern, Επικεφαλής του Τμήματος διαχείρισης ροής υλικού στην IZES gGmbH

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 09:00

Βιώσιμος Τουρισμός στα νησιά του Αιγαίου

Στις  7-8 Νοεμβρίου 2022 σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα: “Βιώσιμος Τουρισμός στα νησιά του Αιγαίου”.

Υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιότητων για την κυκλική βιοοικονομία και τον αειφόρο τουρισμό, σκοπός της διημερίδας είναι η διερεύνηση δυνατοτήτων ως προς την βιωσιμότητα του κλάδου του Τουρισμού και την στροφή προς μια πιο κυκλική οικονομια, μέσα από την αναταλλαγή εμπειριών και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών μείωσης Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Επίσης, θα παρουσιαστούν  καλές πρακτικές από φορείς που δραστηριοποιούνται στη συλλογή και την ανακύκλωση θαλάσσιων αποβλήτων, καθώς και στην παραγωγή νέων προϊόντων από πλαστικά κυρίως απορρίμματα που καταλήγουν στις ελληνικές θάλασσες.

Τη διημερίδα θα συντονίσει το Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας, παρουσιάζοντας τις άμεσα συσχετιζόμενες υπο-δράσεις και τα αποτελέσματά τους:

·        Hotel Footprinting – Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τουριστικών επιχειρήσεων

·        REproduct- Ανακύκλωση υλικών και παραγωγή νέων βιώσιμων προϊόντων

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Πρώην Α’ Γυμνασίου Σύρου, Ερμούπολη, Αίθουσα «Παρθενώνας». Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση μέσω zoom.

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 09:00

«Κυκλική Οικονομία και πράσινη μετάβαση στο Αιγαίο»

Στις 6 και 7 Ιουνίου 2022 σας προσκαλούμε σε διήμερη εκδήλωση με θέμα «Κυκλική Οικονομία και πράσινη μετάβαση στο Αιγαίο». Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το έργο και τις δράσεις του, καθώς και για καλές πρακτικές στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας, που εφαρμόζονται από παραγωγικούς φορείς στο Αιγαίο αλλά και σε όλη τη χώρα. Τη δεύτερη ημέρα, τα συνεργαζόμενα με το Κέντρο εργαστήρια, θα παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες επιστημονικά πειράματα και τεχνολογίες, αναδεικνύοντας ενδιαφέρουσες πτυχές της έρευνας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη) τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, την Τρίτη 7 Ιουνίου.

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 10:00

Aegean BIOECONOMY Open Day event

“German path towards defossilisation through bioeconomical approaches with special regard to bioenergy”