Το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 204, ΦΕΚ 182, Τχ Α, 08 Αυγούστου 2002. Ασχολείται με έρευνα σε θέματα εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής πολιτικής & κοινωνιολογίας, βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και πράσινης διαχείρισης οργανισμών & επιχειρήσεων'.

Προσωπικό

·       Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, Αναπληρωτής Καθηγητής

·       Ιωσήφ Μποτετζάγιας, Αναπληρωτής Καθηγητής

·       Αντώνιος Σκουλούδης, Επίκουρος Καθηγητής

·       Μαρία Χατζηαντωνίου, Ε.Δι.Π.

·       Μάριος Μπαλής, Ε.Τ.Ε.Π.

Ερευνητικά Προγράμματα

·       Πρόγραμμα Θαλής – Πανεπιστήμιο Αιγαίου -Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων

 

·       Πρόγραμμα COMPON ‘Comparing Climate Change Networks’

Συνεργάτες
Αντώνιος Σκουλούδης
Αλτάνη Παναγιωτοπούλου
Χρυσοβαλάντης Μάλεσιος