Αντικείμενο του Εργαστηρίου Μηχανικής Υλικών και Κατεργασιών είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στην επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, καθώς και στην αντοχή των τεχνολογικών υλικών και η διεξαγωγή θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία. Ειδικότερα, το Εργαστήριο προσφέρει μαθήματα που αφορούν στην επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, στη μηχανική τους συμπεριφορά και στη μηχανική των θραύσεων. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Εργαστήριο προσφέρει την δυνατότητα εκπόνησης υψηλής στάθμης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα επιστημονικής και τεχνολογικής αιχμής. 

Συνεργάτες
Νικόλαος Αλεξόπουλος
Νικήτας Λούρμπας