Η πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Θέματα:

• Γενικοί Όροι

• Διανοητική Ιδιοκτησία

• Τι δεδομένα συλλέγουμε;

• Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

• Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

• Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

• Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων;

• Ασφάλεια δεδομένων

• Τι είναι τα cookies;

• Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

• Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

• Πώς να διαχειριστείτε τα cookies σας;

• Πολιτικές απορρήτου άλλων ιστοσελίδων

• Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

• Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

• Πώς να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές


Γενικοί Όροι

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, bioeconomy.aegean.gr, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων και τους όρους που περιέχονται αναλυτικά παρακάτω.

Κάνοντας χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε ρητά και κατηγορηματικά και αποδέχεστε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων, ΔΕΝ πρέπει να έχετε πρόσβαση, να πλοηγηθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που έχετε συλλέξει ως αποτέλεσμα της ρητής συγκατάθεσής σας. Επιπλέον, υποβάλλοντας την εγγραφή σας, αποδέχεστε και συναινείτε στην ηχογράφηση της εικόνας, του ήχου και της παρουσίασης της ομιλίας σας σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. προφορική ομιλία, παρουσίαση power-point κ.λπ.), γνωρίζοντας ότι μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου καταγράφεται κατά τη διάρκεια των συνεδριών και/ή κοινοποιήται μέσω live streaming στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται ηχογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις, καθώς και υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης που θα καλύπτουν τις ομιλίες, τις συνεδρίες ερωταπαντήσεων (Q&A) και τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς όμως να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Για παράδειγμα, μπορείτε να αρνηθείτε το άνοιγμα και τη χρήση κάμερας και μικροφώνου για οπτικοακουστικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Συνάντησης.

Αυτή η πολιτική ισχύει μόνο για προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται απευθείας από αυτήν την ιστοσελίδα και όχι για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τρίτο μέρος (π.χ. μια ιστοσελίδα) ή τρίτο πάροχο (π.χ. πάροχοι διαδικτύουκ.λπ.). Δηλώνουμε ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τρίτους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους που σας ανακατευθύνουν σε άλλες ιστοσελίδες (Youtube κ.λπ.). Δηλώνουμε ότι δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται μέσω των παραπάνω ιστοσελίδων.


Διανοητική Ιδιοκτησία

To bioeconomy.aegean.gr διατηρεί και διαχειρίζεται αυτό τον ιστότοπο. Η παρουσίαση και το εν γένει υλικό συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων κατοχυρωμένων ή μη, των λογοτύπων και των κατοχυρωμένων ονομάτων χώρου που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο bioeconomy.aegean.gr προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το εν λόγω υλικό είτε αποτελεί ιδιοκτησία του bioeconomy.aegean.gr, είτε ανήκει σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιείται βάσει άδειας χρήσης από τους δικαιούχους του.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η παραποίηση, η αναμετάδοση ή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομή του περιεχομένου του Ιστότοπου, ολοκλήρου ή μέρους αυτού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της bioeconomy.aegean.gr.

Η εξουσιοδοτημένη χρήση των οπτικών μέσων, τα οποία είτε συγκροτούν τον Ιστότοπο είτε περιέχονται σε αυτόν, συνεπάγεται ότι αυτά δεν επιτρέπεται να παραποιούνται, να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Το bioeconomy.aegean.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε κάθε κατάλληλο ένδικο βοήθημα κατά οποιουδήποτε παραβιάζει τα δικαιώματα της διανοητικής της ιδιοκτησίας.


Tι δεδομένα συλλέγουμε;

Το bioeconomy.aegean.gr συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:

• Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας (Όνομα, επίθετο, διεύθυνση email κ.λπ.)

• Ζώνη ώρας με βάση τη διεύθυνση IP του χρήστη, ώστε να εμφανίζεται η τοπική ημερομηνία.

• Μεταφορτωμένη φωτογραφία του χρήστη (προαιρετικό)

• Σχόλια συνομιλίας στη συζήτηση περιόδων σύνδεσης (προαιρετικό)


Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Παρέχετε απευθείας στο bioeconomy.aegean.gr τα περισσότερα από τα δεδομένα που συλλέγουμε. Συλλέγουμε δεδομένα και τα επεξεργαζόμαστε όταν:


• Εγγραφείτε ηλεκτρονικά

• Παρέχετε σχόλια για οποιονδήποτε από τους πίνακες μηνυμάτων μας ή μέσω email.

• Χρησιμοποιήστε ή δείτε τον ιστότοπό μας μέσω των cookies του προγράμματος περιήγησής σας.


Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας;

Το bioeconomy.aegean.gr συλλέγει τα δεδομένα σας ώστε:

• Να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας.

• Να σας στέλνουμε emails που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου.

• Να σας στέλνουμε newsletters σχετικά με τις δραστηριότητες του bioeconomy.aegean.gr


Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Το bioeconomy.aegean.gr αποθηκεύει με ασφάλεια τα δεδομένα σας σε διακομιστή στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.


Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων;

Το bioeconomy.aegean.gr θα ήθελε να βεβαιωθεί ότι γνωρίζετε πλήρως όλα τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας. Κάθε χρήστης δικαιούται τα ακόλουθα:

• Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το bioeconomy.aegean.gr αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.

• Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το bioeconomy.aegean.gr να διορθώσει οποιαδήποτε πληροφορία πιστεύετε ότι είναι ανακριβής. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από το bioeconomy.aegean.gr να συμπληρώσει τα στοιχεία που πιστεύετε ότι είναι ελλιπή.

• Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το bioeconomy.aegean.gr να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το bioeconomy.aegean.gr να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία – Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το bioeconomy.aegean.gr, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το bioeconomy.aegean.gr να μεταφέρει τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σε άλλο οργανισμό ή απευθείας σε εσάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Εάν κάνετε ένα αίτημα, έχουμε ένα μήνα για να σας απαντήσουμε. Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο email μας


Ασφάλεια δεδομένων

Εφαρμόζουμε μέτρα για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας ή/και αποθηκεύονται ακόμη και εκτός σύνδεσης, με φυσικό τρόπο. Εφαρμόζουμε τεχνολογία SSL. Οι βάσεις δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα αποθηκεύονται σε διακομιστή, ο οποίος βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα δεδομένα που αποθηκεύονται, είναι κρυπτογραφημένα.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας με τρόπο που να εγγυάται τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με την επιφύλαξη πιο συγκεκριμένων διατάξεων/όρων που περιέχονται σε αυτά, δεν διαβιβάζουμε ούτε πωλούμε τα δεδομένα σε τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Το προσωπικό μας και οι συνεργάτες μας δεσμεύονται νομικά να τηρούν τα πάντα εμπιστευτικά και να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.


Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για τη συλλογή τυπικών πληροφοριών καταγραφής Διαδικτύου και πληροφοριών συμπεριφοράς επισκεπτών. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς αυτόματα μέσω cookies ή παρόμοιας τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://allaboutcookies.org


Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Το bioeconomy.aegean.gr χρησιμοποιεί cookies με διάφορους τρόπους για να βελτιώσει την εμπειρία σας στο bioeconomy.aegean.gr, συμπεριλαμβανομένων:

• Διατήρηση της σύνδεσης

• Κατανόηση του τρόπου χρήσης του ιστότοπού μας

• Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

• Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, ωστόσο, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί:


Λειτουργικότητα – Το bioeconomy.aegean.gr χρησιμοποιεί αυτά τα cookies, ώστε να σας αναγνωρίζουμε στο bioeconomy.aegean.gr και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις που έχετε επιλέξει προηγουμένως. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε. Χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός cookie πρώτου και τρίτου μέρους.


Διαφήμιση – Το bioeconomy.aegean.gr χρησιμοποιεί αυτά τα cookies για να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, το περιεχόμενο που είδατε, τους συνδέσμους που ακολουθήσατε και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, τη συσκευή και τη διεύθυνση IP σας. Το bioeconomy.aegean.gr μερικές φορές μοιράζεται ορισμένες περιορισμένες πτυχές αυτών των δεδομένων με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε δεδομένα στο διαδίκτυο που συλλέγονται μέσω cookies με τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες. Αυτό σημαίνει ότι όταν επισκέπτεστε έναν άλλο ιστότοπο, ενδέχεται να εμφανιστεί διαφήμιση βάσει των μοτίβων περιήγησής σας στο bioeconomy.aegean.gr.


Πώς να διαχειριστείτε τα cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να μην δέχεται cookies και ο παραπάνω ιστότοπος σάς ενημερώνει πώς να αφαιρέσετε τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστότοπού μας ενδέχεται να μην λειτουργούν ως αποτέλεσμα.


Πολιτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων

Ο ιστότοπος bioeconomy.aegean.gr περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η πολιτική απορρήτου μας ισχύει μόνο για τον ιστότοπό μας, επομένως εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο προς έναν άλλο ιστότοπο, θα πρέπει να μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Το bioeconomy.aegean.gr διατηρεί τακτικά την πολιτική απορρήτου του και τοποθετεί τυχόν ενημερώσεις σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 26 Οκτωβρίου 2021.


Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου του bioeconomy.aegean.gr, τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πώς να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή


Εάν θέλετε να αναφέρετε ένα παράπονο ή εάν πιστεύετε ότι το bioeconomy.aegean.gr δεν έχει αντιμετωπίσει με ικανοποιητικό τρόπο την ανησυχία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών.