Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Ο Αλέξανδρος Κέλμαλης είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος  απόφοιτος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  Ναυτιλία, μεταφορές  και διεθνές εμπόριο  του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Χίος) με εξειδίκευση στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας στον ξενοδοχειακό (ilyda residence)  ναυτιλιακό κλάδο (Anemos S.A) καθώς και στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου (pariselle.gr).Έχει εργαστεί στην Αγροτική τράπεζα σαν σύμβουλος επενδύσεων στον χρηματιστηριακό τομέα και μετέπειτα στην P&K χρηματιστηριακή σαν τεχνικός αναλυτής με εξειδίκευση στο CFD και στα spreads. Από το 2021 είναι εγγεγραμμένος και παρακολουθεί το professional maritime with examinations  program του institute of chartered shipbrokers (Greek branch) για να πιστοποιηθεί σαν shipbroker.Μιλάει με πιστοποίηση 5 ξένες γλώσσες. Έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει στο international conference  on environmental and science technology (CEST) συνέδριο έρευνα του σχετικά με τους αέριους ρύπους των πλοίων στον λιμένα της Μυτιλήνης και προετοιμάζει την δημοσίευση για την έρευνα του σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων πλοίων μικρών αποστάσεων. Από το 2020 είναι  υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Μυτιλήνη) με αντικείμενο τα βίο καύσιμα πλοίων και τις νέες τεχνολογίες για  την μείωση  εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και θείου σε αυτά και μέλος της ομάδας στο εργαστήριο διαχείρισης ενέργειας του τμήματος Περιβάλλοντος.Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι: The Problematic Implementation of IMO 2020 Sulphur Regulation of fuels/biofuels and the life cycle assessment (L.C.A.) for the assessment of environment, navigation and shipping companies. Από το 2021 συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα Bioeconomy Βιοκυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη ξενοδοχείων με έμφαση στην χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα ξενοδοχεία και είναι αναπληρωτής γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου έρευνας και καινοτομίας Βορείου Αιγαίου.