Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Η Α. Ράμμου είναι απόφοιτη Περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2019 παρακολουθεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών M.Sc. in Environmental Sciences του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η ερευνά της εστιάζει στις επιπτώσεις της ξηρασίας στην φωτοσύνθεση και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των Μεσογειακών ξυλωδών φυτών.