Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Ο Χ. Σαζεΐδης είναι δασολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στον τομέα προστασίας φύσης και διαμόρφωσης δασικού τοπίου του τμήματος Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος (Α.Π.Θ) και υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου. Η διδακτορική του διατριβή εστιάζει στην ποσοτικοποίηση των ροών του άνθρακα σε δασικά Μεσογειακά οικοσυστήματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η Δασική Οικολογία, τα Μεσογειακά Οικοσυστήματα, οι Αλληλεπιδράσεις Φυτών και η Βοτανική.