Ερευνητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Χρήστος Ξαγοράρης είναι απόφοιτος Περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην «Περιβαλλοντική Πλανητική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία», με κατεύθυνση στην «Περιβαλλοντική Πολιτική και την Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του τμήματος Περιβάλλοντος. Η έρευνα του εστιάζει στα εποχιακά πρότυπα των ρυθμών αποδόμησης σε μεσογειακό πευκοδάσος Pinus brutia κατά μήκος μίας υψομετρικής βαθμίδας αλλά και στην εδαφική οικολογία. Σε αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιεί μετρήσεις βιομάζας και αναλύσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων σε εδαφικά δείγματα.