Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Ε. Ζαφειρίου είναι απόφοιτη του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Από το 1989 εργάζεται ως εργαστηριακός στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων, Βιολογία, Βιολογία Φυτών, Εδαφολογία, Μέθοδοι ‘Έρευνας στην Οικολογία. Υποστηρίζει εργαστηριακά, πτυχιακές και διπλωματικές,  που άπτονται των προηγούμενων αντικειμένων.