Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Ο Γιάννης Ματσινός είναι Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Λέσβος, Ελλάδα) από το 1997. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Τενεσί (Knoxville), στη θεωρητική Οικολογία, M.Sc., στο BioMathematics (Πανεπιστήμιο του Τενεσί, Knoxville) και πτυχίο B.Sc. σχετικά με τα μαθηματικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα πεδία της ερευνητικής δραστηριότητας του είναι: Ακουστική Οικολογία, Οικολογία Ηχητικού Τοπίου, Οικοακουστική, Υπολογιστική Οικολογία - Μαθηματική Μοντελοποίηση, Εκτίμηση Κινδύνου, Στατιστικές και ποσοτικές μέθοδοι διαχείρισης υγροτόπων (Everglades NationalPark), Οικολογία Τοπίου, Μαθηματική Βιολογία, Ποσοτική Οικολογία Διατήρησης, Ανάπτυξη και εφαρμογή ατομικών μοντέλων στη Βιολογία Πληθυσμού, τη Θεωρία Δυναμικών Συστημάτων και Μοντελοποίηση για Αειφόρο Τουρισμό. Η διδακτική και επαγγελματική του εμπειρία αφορά τη Δομή, τη Δυναμική και τη Διαχείριση των Οικοσυστημάτων με έμφαση στις Στατιστικές μεθόδους.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Matsinos Y., Tsaligopoulos A. (2018). Hot Spots of Ecoacoustics in Greece and the Issue of Background Noise, Journal of Ecoacoustics, DOI: 10.22261/JEA10.22261/JEA.U3XBIY

Matsinos Y., Tsaligopoulos A., Economou C. (2017), Identifying the Quiet Areas of a Small Urban Setting: The Case of Mytilene, Global Nest Journal, 19(4), 674-681, doi: https://doi.org/10.30955/gnj.001817

Matsinos Y., Tsaligopoulos A., Economou C. (2016), The interdisciplinary development of the term “soundscape”. Tracing its ecological roots. Aejes journal, 2(1), 11-23, http://www.env.aegean.gr/wp-content/uploads/2017/03/Matsinos-et-al_AEJES_2016.pdf