Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Μπάιλας Κωνσταντίνος εργάζεται από το το 2002 έως και σήμερα στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ανήκει στον κλάδο Ε.ΔΙ.Π( Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) με γνωστικό αντικείμενο στα συστήματα CAD και CAM. Είναι Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι), (2000) και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc), (2010) του προγράμματος σπουδών στη «Διαδραστική σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ (PhD candidate) από το 2017 στο γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική παραγωγή προϊόντων μικρής ή μεσαίας κλίμακας με χρήση μεθόδων ταχείας πρωτοτυποποίησης, παραμετρικής σχεδίασης και ανάλυσης». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις επιστημονικές περιοχές του CAD, CAM, CAE, συγκεκριμένα στη σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων με παραμετρικά συστήματα CAD, τις τεχνολογίες προσθετικής πρωτοτυποποίησης (additive manufacturing) καθώς και της μηχανικής αντοχής υλικών. Διαθέτει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά ενώ έχει διατελέσει κριτής σε δύο από το 2016 έως και σήμερα. Διαθέτει πολύχρονη ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και θερινά προγράμματα του πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει εργασθεί σε πλήθος κρατικών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει επίσης διατελέσει καθηγητής πληροφορικής στο ιδιωτικό δημοτικό σχολείο-γυμνάσιο «Άγιος Γεώργιος» για έξι σχολικά έτη 2010 - 2016. Διαθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ,2018. Αρ. 1009234, «Συσκευή παρακολούθησης εκτέλεσης μουσικών κείμενων από άτομα με προβλήματα όρασης»). Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων ( χρήση λογισμικών CAD) και είναι επιστημονικός υπεύθυνος της ηλεκτρονικής πλατφόρμα εκμάθησης και πιστοποίησης γνώσεων σε παραμετρικά συστήματα CAD, www.interactivelearning.eu.