Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Η Χαραλαμπίδου Μαργαρίτα Χριστίνα είναι διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης. Έχει πενταετή εμπειρία στη διάβρωση και τις μηχανικές δοκιμές, καθώς στη διπλωματική διατριβή της, με τίτλο «Η επίδραση των μικρο - ρηγματώσεων λόγω διάβρωσης στη δομική ακεραιότητα των εξαιρετικά λεπτών φύλλων αεροναυπηγικών κραμάτων αλουμινίου 2024 και 2198», μελέτησε τη μηχανική συμπεριφορά διαβρωμένων αεροναυπηγικών κραμάτων αλουμινίου. Η διδακτορική της διατριβή ασχολείται με τους μηχανισμούς υποβάθμισης λόγω διάβρωσης των μηχανικών ιδιοτήτων καινοτόμων κραμάτων αλουμινίου-λιθίου. Έχει 9 δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα της διάβρωσης και της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών, συμμετείχε σε πολλά διεθνή συνέδρια και συμμετείχε στο εθνικό έργο «AKEISTHAI-SELF-HEALING AND SELF-SENSING NANO-COMPOSITE MORTARS CONSERVATION MORTARS» στα πλαίσια της τεχνο-οικονομικής μελέτης και βιωσιμότητας.