Λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Νικόλαος Ζαχαρόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού από το τμήμα Επιστήμης και μηχανικής υλικών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Η έρευνά του εστιάζει σε χαρακτηριστικά μικροδομής σε μέταλλα και πολυμερή και στην επίδρασή τους στις μηχανικές ιδιότητες μέσω προσομοίωσης με υπολογιστή. Προσφάτως, έχει δείξει ενδιαφέρον για την μηχανική αφρών (φυσικά υλικά).

Εκπαίδευση

1995 - 1998        Διδακτορικό στην Επιστήμη και μηχανική υλικών, Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Δυναμική προσομοίωση δομών διαταραχών έμπροσθεν ρωγμής τύπου ΙΙΙ

1992 – 1995       Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Επιστήμη και μηχανική υλικών, Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν

Εργασιακή εμπειρία

2012 - to date    Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2002 – 2012       Διδάσκων 407, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2000 – 2003       Μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

 

2003 - 2007        Υπότροφος ερευνητής, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”