Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίο

Ο Π. Δημητρακόπουλος είναι Διδάκτορας του Τμήματος Περιβάλλοντος, Παν. Αιγαίου, με μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης (υποτροφία: European Science Foundation). Εξελέγη Eπίκουρος καθηγητής το 2004 στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Αναπληρωτής το 2011 και Καθηγητής το 2018. Είναι Honorary Visiting Senior Fellow στο Anglia Ruskin University (2019-2022). Η έρευνα του αφορά τη σχέση βιοποικιλότητας και λειτουργίας οικοσυστημάτων, την Οικολογία των σερπεντινικών εδαφών, τη Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας (2012-2014), μέλος της Επιτροπής Φύσης 2000 (2010-2020) και συμμετέχει στο  Group of Specialists on the European Diploma for Protected Areas (2020-2024). Είναι μέλος του Συμβουλίου έκδοσης σε 6 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και κριτής σε >50. Έχει δημοσιεύσει >70 άρθρα σε διεθνή περιοδικά, είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου ‘Βιολογία της Διατήρησης’ και  έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια ή/και μετάφραση τριών διδακτικών συγγραμμάτων (Οικολογία, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Βιοστατιστική με την R).