Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ο Παρασκευάς Παπανίκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1989) και μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο (1992 και 1997). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση κατασκευών και προσομοίωση κατεργασιών με πεπερασμένα στοιχεία, την αντοχή και κόπωση μεταλλικών και σύνθετων υλικών, την αναλυτική και πειραματική μηχανική των θραύσεων και τη μηχανική συμπεριφορά νανοδομών. Έχει διδάξει τα μαθήματα της Τεχνικής Μηχανικής και της Ανάλυσης Κατασκευών στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το 2004 και έχει επιβλέψει πάνω από 160 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά έργα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και είναι συγγραφέας περισσότερων των 70 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Οι ερευνητικές του εργασίες έχουν λάβει πάνω από 2000 ετεροαναφορές. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση κατασκευών και προσομοίωση κατεργασιών με πεπερασμένα στοιχεία, Αντοχή και κόπωση μεταλλικών και σύνθετων υλικών, Αναλυτική και πειραματική μηχανική των θραύσεων, Μηχανική συμπεριφορά νανοδομών.